19 Ağustos 2009 Çarşamba

Sweet Sacrifice - Evanescence + çeviri

Sweet Sacrifice - Evanescence + çeviriIts true, were all a little insane.
-Bu doğru,hepimiz birazcık çılgınız
But its so clear,
-Ama çok açık
Now that Im unchained.
-Artık bunu serbest bıraktım
Fear is only in our minds,
-Korku sadece aklımızda
Taking over all the time.
-Bütün zamanı ele geçiriyor
Fear is only in our minds but its taking over all the time.
-Korku sadece aklımızda ama bütün zamanı ele geçiriyor
You poor sweet innocent thing.
-seni zavallı,tatlı,saf şey
Dry your eyes and testify.
-Gözlerini kurula ve kanıtla
You know you live to break me. Dont deny
-beni mahfvetmek için yaşadığını biliyorsun,inkar etme
Sweet sacrifice.
-Tatlı kurban
One day Im gonna forget your name,
-Bir gün senin ismini unutacağım
And one sweet day, youre gonna drown in my lost pain.
-Ve tatlı bir günde,benim kayıp ıstırabımda boğulacaksın
----------bridge-----
You poor sweet innocent thing.
-seni zavallı,tatlı,saf şey
Dry your eyes and testify.
-Gözlerini kurula ve tanıklık et
And oh you love to hate me dont you, honey?
-Ve benden nefret etmek için beni seviyorsun değilmi tatlım?
Im your sacrifice.
-Senin kurbanınım
(I dream in darkness
-karanlıkta hayal kuruyorum
I sleep to die,
-ölmek için uyurum
Erase the silence,
-sil sessizliği
Erase my life,
-sil hayatımı
Our burning ashes
-yanan küllerimiz
Blacken the day,
-günü karartıyor
A world of nothingness,
-Hiçliğin dünyasında
Blow me away...)
-üfle beni uzaklara...
So you wonder why you hate?
-Neden nefret ettiğini merak ediyor musun?
Are you still too weak to survive your mistakes?
-Hala,güçsüzlüğü hayatta kalmaya mı benzetiyorsun?

Hiç yorum yok: