16 Temmuz 2009 Perşembe

İngilizce Çeviri Klavuzu - A Guidebook for English TranslationİÇİNDEKİLER
Çeviri Üzerine Notlar.............................................................................. 7
İngilizce Dilbilgisi Özeti........................................................................... 11
1. BÖLÜM
Yalın Tümceler....................................................................................... 50
iyelik Yapıları.......................................................................................... 55
Var/Yok.................................................................................................. 60
Ad, Zamir ve Ad Belirleyicileri................................................................ 62
Too/enough............................................................................................ 70
Dönüşlü Yapılar..................................................................................... 71
Sıfat ve Zarflarla İlgili Karşılaştırma Yapıları......................................... 78
Koşut Yapılar............'............................................................................ 92
Kiplikler.................................................................................................. 94
Zamanlarla ilgili Çeviri Örnekleri................:.......................................... 115
Zaman ve Zamanların Edilgen Yapılarıyla ilgili Karışık Alıştırmalar........ 131
Koşul Anlatan Yapılar............................................................................. 136
Eylemlik Yapıları..................................................................................... 142
Verb-İng ile İlgili Yapılar.............,........................................................... 148
-ing ve -ed Sıfat Görevli Yapılar............................................................. 152
Ettirgen Yapı.......................................................................................... 161
Ad Tümcecikleri..................................................................................... 165
"Wish" Tümcecikleri............................................................................... 172
Sıfat Tümcecikleri................................................................................... 174
Zarf Tümcecikleri................................................................................... 191
Tümce Başında "it" Kullanımı................................................................. 204
Tümce Bağlaçları................................................................................... 208
Özne ve Ana Eylemin Ayrılması............................................................. 217
Dolaylı Anlatım....................................................................................... 219
Eklenti Sorular........................................................................................ 224
Whatever, etc......................................................................................... 225
İlgi - Duyu Eylemleri............................................................................... 228
Devrik Yapılar......................................................................................... 229
Dilek - istek Kipi..................................................................................... 233
Yararlı Yapılar........................................................................................ 235
ileri Düzey Tümce ve Metin Alıştırmaları................................................ 239

linkler:
http://rapidshare.com/files/197996181/_ngilizce__eviri_Klavuzu_-_A_Guidebook_for_English_Translation.doc

Hiç yorum yok: